Nữ 2003 và nữ 2005 có hợp làm ăn hay không?

Khi xem bói hợp tuổi sẽ biết được nữ sinh 2003 Quý Mùi hợp hay khắc nữ sinh 2005 Ất Dậu? Để từ đó cân nhắc có nên hợp tác làm ăn kinh doanh buôn bán hay không? Nếu xung khắc thì cần tìm biện pháp hóa giải để hạn chế rủi ro, bất lợi.

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Quý Mùi và nữ Ất Dậu

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
2003
Quý Mùi
Dương Liễu Mộc
Ly
Hỏa
2005
Ất Dậu
Tuyền Trung Thủy
Khôn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Quý Mùi và nữ Ất Dậu

Dựa vào việc xem xét các yếu tố thiên can, địa chi, mệnh ngũ hành, cung phi và thiên mệnh năm sinh. Để từ đó đánh giá được nữ tuổi Quý Mùi 2003 và nữ tuổi Ất Dậu 2005 hòa hợp hay xung khắc nhau? Đồng thời sớm tìm cách hóa giải nếu 2 tuổi xung khắc nhau. Nhằm hạn chế những điều xui xẻo không may mắn xảy ra.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Dương Liễu MộcTuyền Trung ThủyTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
QuýẤtBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
MùiDậuBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
LyKhônLục sát (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
HỏaThổTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nữ Quý Mùi và nữ Ất Dậu

6
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Trên đây là số điểm đánh giá sự hợp khắc giữa nữ tuổi Quý Mùi 2003 và nữ tuổi Ất Dậu 2005. Hi vọng qua nội dung trên gia chủ có thể lựa chọn được cho mình một đối tác phù hợp. Mang đến lộc tài, cát khí trong việc kinh doanh làm ăn cũng như trong cuộc sống.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: