Tag Archives: xem ngày chết tốt xấu

Xem ngày giờ chôn cất người chết tốt hay xấu?

Xem ngày giờ chết tốt hay xấu là việc quan trọng không thể nào bỏ qua. Bởi việc này giúp gia đình lựa chọn được ngày giờ tốt tiến hành chôn cất, khâm liệm, an táng người đã khuất. Giúp linh hồn của người đã chết được siêu thoát và sớm đầu thai kiếp khác.Bên […]